Dokumenty Spółki

20.08.2019 – Akt zawiązania Spółki Akcyjnej i Statut Spółki Akcyjnej – czytaj

16.10.2019 – Zmiana statutu, podwyższenie kapitału, przyjęcie regulaminu Zarządu i Rady Nadzorczej – czytaj

16.10.2019 – Zgoda na nowe brzmienie statutu – czytaj

20.12.2019 – Zmiana statutu – czytaj

20.12.2019 – Zgoda na brzmienie statutu – czytaj

14.02.2020 – Podwyższenie kapitału zakładowego – czytaj

13.08.2020 – Podwyższenie kapitału zakładowego – czytaj

05.03.2021 – Zmiany w Radzie Nadzorczej, wybór Domu Maklerskiego – czytaj

08.03.2021 – powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Prezesa
Zarządu – czytaj

30.09.2021 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SGK S.A. – czytaj

26.07.2022 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki – czytaj

03.11.2022 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki – czytaj

23.03.2023 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki – czytaj

26.07.2023 – ogłoszenie – czytaj

17.08.2023 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki – czytaj